tarafından eklendi tarafından eklendi

Sıkça Sorulan Sorular

 

Soru : Neden Psikolojik Desteğe İhtiyaç Duyarız?

 

Cevap :

Yaratılan tüm varlıkların donanım yönünden en mükemmeli olarak yaratılan insanoğlu ömür yolculuğunda özel şartlar, bireysel sorunlar, çevresel sorunlar ya da benzer yaşam deneyimleri dolayısı ile sürekli olarak dış ve iç etkenlerle etkileşim içerisindeyken etkilenebilir, hasar görebilir. Özel yaşam deneyimleri, geçmişin derinliklerinde yatan bir takım tecrübeler, çocukluk yaşantımız ve ortamımız, gençlik ve yetişkinlik yaşantılarımız ve deneyimlerimiz bizlere öğretici oldukları kadar da yıpratıcı olabilirler.

Yaşam yolculuğunda insanlar yaşadıkları pek çok sorunu gözle görerek somut olarak gözlemlerler. Fakat psikolojik problemler elle tutulan gözle görünen somut problemler değildir. Psikolojik problemlerin çözümünde bireylerin doğru zamanda ruhsal sorun ve bozuklukları yaşamını zorlaştırmadan yaşamına dair profesyonel danışmanlık desteği alması önemlidir. Gerek hastalık açığa çıkmadan, gerekse hastalıktan sonra alınan psikolojik destek her türlü tedavinin başarı şansını nerdeyse iki katına çıkarmaktadır.

Her insanın ömrünün belli anlarında psikolojik desteğe ihtiyacı olabilir. Doğru zamanda alınan profesyonel psikolojik destek bireylerin yaşam kalitelerinin yükselmesine katkıda bulunur. 

Psikolojik danışmanlık, bilinenin aksine kişiye neyin doğru neyin yanlış olduğunun söylendiği veya kişiye direkt olarak neyi yapıp neyi yapmaması gerektiğinin ifade edildiği bir ilişki biçimi değildir.

Psikolojik danışmanlık , danışan ve danışmanın, belirli bir profesyonel ilişki içinde, kişinin problemlerine aynı pencereden bakarak çözüm yollarını işbirliği içinde aradıkları bireyi güçlendirme kaynaklarını karşılıklı  harekete geçirdikleri de bir süreçtir.

Bireysel psikolojik danışmanlık, bir ruh sağlığı uzmanı (psikolog,psikolojik danışman) veya psikoterapist eşliğinde, danışanın duygu, inanç ve davranışlarını güvenilir, gizli ve bireye saygılı bir çerçevede ifade edebildiği 45-50 dakikalık bir seans süreçtir.

Psikolojik danışmaya başvuran kişiler güçsüz çaresiz hasta insanlar değillerdir.

Tam tersine psikolojik danışma desteği talep eden kişiler kendi yaşamlarından sorumlu ve bu sorumluluklarının da farkında olan, var olan yaşam problemlerini çözmek için ilk adımı atmış “cesur davranabilen” bireylerdir.

 

Soru : Psikolojik Danışma hizmeti almak istiyorum. İlk seans esnasında neler yapılır,  neler yaşarım?

 

Cevap :

İlk görüşmede hem sizin danışmanınızı tanıdığınız, hem de danışmanınızın sizi tanıdığı, profesyonel yardım sürecinin nasıl işlediği hakkında genel bilgilerin aktarıldığı, yardım alma sürecinin size uygun olup olmadığının uzman kişi tarafından değerlendirildiği ( değilse kim tarafından ne tip bir yardım almanız gerektiği size mutlaka açıklanacaktır ) , problem durumunun genel hatları ile de olsa konuşulduğu bir ön görüşme niteliğindedir.

İlk görüşmede psikolojik danışmanınız yardım almak istediğiniz konuyla ilgili sizden ayrıntılı bilgi almak adına bir takım sorular sorar. Bu sorular   yoluyla psikolojik danışmanınız sorular yoluyla ( ad, soyad, yaş, medeni hal, eğitim durumu, iş ve çalışma durumu vb. ) , sizi tanırken size yöneltilen “sorunu ne kadar zamandır yaşıyorsunuz, sorunu ne zaman ve nasıl fark ettiniz, bu sorun hayatınızda neye engel oluyor, neden çözmek istiyorsunuz vb.”  gibi sorularla da sorununuzu anlamaya yönelik adımlar atar.

İlk psikolojik danışma seansınız esnasında danışan olarak  siz de psikolojik danışmanlık sürecine ilişkin merak ettiğiniz soruları sorabilir, merkezimiz, çalışmak istediğiniz uzmanız veya başka ayrıntılar ile ilgili bilgiler alabilir ve bir değerlendirme yapabilirsiniz.

İlk psikolojik danışma seansında yapılan görüşme sonucunda içinde bulunduğunuz duruma, ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize göre ne tip bir yardım alacağınıza ( bireysel/grupla psikolojik danışmanlık, psikoterapi, aile terapisi, eğitim danışmanlığı veya psikiyatrik bir yardım vb.) ,seanslarınızın  hangi sıklıkla ne kadar süreyle devam edeceğine birlikte karar verilerek size uygun bir eylem ve psikolojik danışma planı yapılır.

 

Soru : Psikolojik bir desteğe ihtiyacım olup olmadığını nasıl anlarım?

Cevap :

Bu sorunun cevabı çok da kolay değildir. Bütün insanlar , yaşamları boyunca zaman zaman çeşitli sorunlarla ve engellerle karşılaşır.Sorunlar ve zorluklar , yaşamın bir parçasıdır. Çoğu insan, yaşamında karşılaştığı zorlukları , yalnız başına ya da ailesinin veya arkadaşlarının yardımıyla aşmaya çalışır ve bu girişimlerinde genellikle başarılı olur. Yaşamımızda karşılaştığımız sorunların bazıları türü, karmaşıklığı ya da yoğunluğu ya da zamanları nedeniyle bizim aşmada zorlandığımız ve hayatımızı güçleştiren sorunlardır. , Bu tür durumlarda profesyonel bir yardım almak, bireylerin  yaşadıkları güçlükleri akıllıca ve etkin yollarla aşabilmelerini sağlar.

Aşağıda, psikolojik danışmaya duyulan ihtiyacın yaygın göstergelerinden bazıları sıralanmıştır:

 • Büyük kaygı/korkular duyuyorsanız;
 • Kendinize veya bir başkasına zarar vermeyi düşünüyorsanız ;
 • Sık sık öfke patlamaları yaşıyorsanız
 • Zamanınızın büyük kısmında çökkünlük/mutsuzluk hissediyorsanız;
 • Gereksiz ve anlamsız şeyler için ağlıyorsanız;
 • Çabuk kızıyor/alınıyor, insanlarla anlaşamıyorsanız ;
 • Uyumakta zorluk çekiyorsanız;
 • Evliliğinizden veya aile yaşamınızdan doyum almıyorsanız ;
 • İştahınız genel olarak aşırı derecede azaldıysa/arttıysa veya bir kerede kontrolsüz biçimde yiyorsanız/içiyorsanız ;
 • Yalnızlık/kimsenin sizi anlamadığını hissediyorsanız ;
 • Umutsuzluk hissediyorsanız/geleceğe ilişkin umudunuzu kaybettiyseniz
 • Genel bir gerginlik/heyecan duyuyorsanız ,
 • Aşırı mükemmelliyetçi kişilik hissiniz varsa
 • İşiniz veya eğitiminizle ilgili üzerinizde aşırı derecede stres/baskı hissediyorsanız,
 • Karar vermekte güçlük çekiyorsanız;
 • İşlerinizi/sorumluluklarınızı, öncelik sırasına koymakta zorlanıyorsanız ;
 • Dikkatinizi toplamakta/konsantre olmakta güçlük çekiyorsanız;
 • Çocuklarınızla eşinizle veya diğer insanlarla iletişim kurmada zorluk çekiyorsanız

Benzer durumlardan birini ya da birkaçını uzun süredir yaşıyorsanız ve yaşamınızda bu durumları aşarak profesyonel yardım alıp almamayı düşünmeye başladıysanız, bir psikolojik danışmana başvurmak için adım atmalısınız demektir.

Sorunlarınızın yaşamınızı zorlaştırmasını ve sizi giç durumlara sokmasını beklemeden profesyonel yardım için adım atmak sorunlarınızın büyük ruhsal sorunlara dönüşmesini engellerken yaşam yolculuğunuza güçlü adımlarla devam edebilmenize de katkı sağlayacaktır.

 

 

Soru : Psikolojik destek alırken kaç seans görüşmelere devam etmem gerekir?

 

Cevap :

Psikolojik destek seanslarının sayısı ve sıklığı verebilmek için öncelikle psikolojik danışmanlık almak istenilen konunun ya da sorunun türüne, karmaşıklığına, yoğunluğuna, etkisine, derinliğine, gündelik hayatınızı etkileme derecesine bakmak gerekir.

Yaşadığınız soruna ve ihtiyacınız olan yardıma göre bazen sadece bir konuda fikir almak için gelip tek oturumda görüşmeyi sonlandıranlar bazen sorunlarını çözebilmek için 6 ay seanslara devam edenler olabilir.

Bir psikolojik danışmanlık sürecinde danışan daha önce de ifade edildiği gibi duruma göre değişmekle birlikte ortalama haftada bir kez yaklaşık 45 – 50 dakikalık görüşmeler içerisinde danışmanı ( uzman kişi ) ile süreci birlikte yürütür. Ancak bu süreç sadece oturumlarla sınırlı kalmak zorunda değildir. Danışan ihtiyaç duyduğu durumlarda gerek telefonla gerekse de mail yoluyla uzmanı ile iletişime geçebilir.

 

Soru : Psikolojik Danışmanlık hizmetinde gizlilik ilkeleri nelerdir?

Cevap :

Her bireyin eşsizdir ve kendine özgü bir yaşam yolculuğuna sahiptir. Her bireyin yaşamının mahremiyetine SAYGI DUYULMAYI HAK EDER.

Profesyonel psikolojik destek görüşmelerinizde randevularınıza devam durumunuz ve diğer psikolojik danışma kayıtlarınız (örn., doldurduğunuz formlar, testler/ölçekler; psikolojik danışmanınızın sizin için kullandığı formlar [örn., psikolojik danışma planı, oturum notları ve sonlandırma raporu]) ile fatura bilgileriniz (adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, aldığınız hizmet ve miktarı), psikolojik danışmanınız ve merkez personelimiz tarafından kesinlikle gizli tutulur.Psikolojik danışma hizmeti alanların izni ve rızası olmadan herhangi bir kayıt veya bilgiyi, kimsenin görmesi veya bilmesine izin verilmeyecektir. Sizinle ilgili kayıtları, eğer isterseniz sadece siz görebilirsiniz; psikolojik danışmanınız bu konuda size yardımcı olacaktır.

 

Soru : Hangi konularda psikolojik danışmanlık desteği alınır?

Cevap :

Psikolojik danışma almak için başvurdukları konuların/sorunların türleri ve yoğunlukları, kişiden kişiye değişmektedir. Psikolojik danışmada, bir sorunun çok büyük, çok ciddi veya çok küçük, önemsiz olması söz konusu değildir. Bunun yanında, bazı insanlar sorunlarının ne olduğunu bilmezler, sadece mutsuz olduklarının yaşamlarında abzı şeylerin yolunda gitmediğinin  farkındadırlar. Bazıları ise belirli bir durumla, konuyla/sorunla ilgili konuşmak, yaşamlarını gözden geçirmek ya da zenginleştirmek yaşam kalitesini yükseltmek hususunda uzman fikirlerini almak  isterler.

Psikolojik danışma seanslarınız esnasında ihtiyacınız olan her tür desteği herhangi bir düzeyde ilgilendiren veya rahatsız eden herhangi bir konuyu/sorunu gündeme getirebilir, psikolojik danışmanınızla konuşabilirsiniz.

 

Soru : Psikolojik Destek ve Yardım Konu Başlıkları

Cevap :

Kişisel gelişim (kişisel iç görü ve farkındalık geliştirme)

Eşler arasında duygusal bağın zayıflaması, güç mücadeleleri, değer ve rol çatışmaları, kıskançlık ve evlilik dışı ilişkiler; aile içi şiddet

Kişiler arası (örn., aile içi, eşle, çocuklarla veya arkadaşlarla) çatışmaları çözme ve ilişkileri geliştirme

Boşanma/ayrılık; sevilen birinin hastalanması veya vefat etmesi/kaybı

İletişim becerilerini geliştirme

Yalnızlık

Utangaçlık/atılganlık ve benlik saygısı, özgüven zayıflığı ile ilgili konular

Bunalım, kaygı, stres vb. duygular/duygudurum/duygulanım ile ilgili sorunlar

Kariyer/meslek seçimi veya değişikliği

İş stresi vb. iş yeri sorunları

Akademik konular (örn., ders çalışma becerilerini geliştirme, sınav kaygısı)

Zaman yönetimi

Evlilik öncesi karar verme

Stresle başetme

Öfke Kontrolü