tarafından eklendi tarafından eklendi

In Çalışma Alanlarım

Meslek Seçim ve Kariyer Danışmanlığı

İnsanlar sevmedikleri bir işi yaptıkları sürece meslek hayatlarını sıkıcı ve zor olarak yaşarlar. Kişinin mutlu olabileceği mesleği belirlemesi seçme sürecinde bilinçli bir destek alması bireye kendi yetenekleri doğrultusunda potansiyelini verimli biçimde kullanabileceği bir meslek seçebilmesi meslek hayatında başarı ve üretkenliğinin artmasını sağlar.

Doğru bir meslek seçiminin ilk adımı bireyin  kendini tanıması kendi ilgi yetenek ve eğilimleri hakkında kişilik özellikleri hakkında fikir sahibi olmasıdır.

Bu amaç doğrultusunda

 • lise öğrencilerine,
 • meslek seçim sürecinde çocuklarına yardımcı olmak isteyen velilere,
 • kariyer yolunda yolunu kaybetmiş yetişkinlere
 • mesleki heyecanını yeniden canlandırmak isteyenlere yönelik kariyer danışmanlığı yapılabilir.

Meslek ve kariyer danışmanlığı hizmetimiz, bireyleri farklı alanlarda analiz ederek kişinin kendini tanımasını ve kendine uygun olan mesleği keşfederek yaşam ideallerine ulaşması önündeki yolları açmayı hedeflemektedir.

Mesleki ve Kariyer Danışmanlığında aşağıdaki çalışmalar yapılır.

 • Tanışma ve kişisel tarihi öğrenme
 • Yetenek, Kişilik, Değerler, Mesleki İlgi alanlarında kişiyi analiz etme
 • Ölçümlemeler sonucunda kişiye uygun kariyer yollarını belirleme ve kişiye sunma
 • Raporlama

PSİKOMETRİK TESTLER VE DEĞERLENDİRMELER

Aşağıdaki test ve ölçekler bireylere ve ailelere psikolojik destek sürecinde kullanılır.

Zeka Testleri

 • WISC-R
  6-16 yaş arası çocuklara uygulanan bir zeka testidir.
 • PorteusLabirentleri:Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.
 • Catell 2 A : 7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.
 • GoodEnough Harris Testi :Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka testidir. Çocuğun çizdiği resim aynı zamanda analitik açıdan da yorumlanmaktadır.

Gelişim Testleri

 • AGTE
  0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendirmektedir. 4 alt alan ve genel olarak çocukların gelişimsel değerlendirmesini yapmaktadır.
 • Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi : 3-10 yaş arası çocukların alıcı dil yaşının tespit edilebildiği, konuşma bozukluğu ve sözel ifadeye ışık tutan, resim kelime eşleştirme testidir.
 • Gessell :2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

Dikkat ve Görsel Algı Testleri:

 • Frakfurter Dikkat Testi: 5 yaş çocukları için dikkat becerilerini ölçme amaçlı kullanılan dikkat testidir.
 • D2 Dikkat Testi : 9-60 yaş arası bireylerin seçici dikkat, psikomotor hız becerilerini değerlendirmek için kullanılan bir testtir.
 • Frostig Görsel Algı Testi :Çocukların dikkat ve görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir.
 • Bender Gestalt:5;6- 10;11 arasındaki bireylere uygulanabilen, organiziteye dair bulgu verebilen, organik işlevsellik düzeyinin tespit edilebildiği görsel motor algı testidir.
 • Benton Görsel Bellek Testi :8 yaş üzeri bireylere uygulanabilen, bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilen, dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

Okul Olgunluğu Testleri

 • Metropolitan
  5 yaş 6 ay ile 6 yaş 0 ay arsındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, bir okul olgunluk testidir.
 • Frostig
  Çocukların dikkat ve görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir.
Share Tweet Pin It +1
Previous PostÖzel Eğitim Danışmanlığı
Next PostKurumsal Danışmanlık

No Comments

Leave a Reply