tarafından eklendi tarafından eklendi

In Çalışma Alanlarım

Dikkat ve Öğrenme Terapisi

 • Dikkat nedir? Ne işe yarar?
 • Dikkat problemleri çocuk ve gençlerin yaşamlarını nasıl etkiler?
 • Dikkat geliştirilebilir mi?
 • Dikkat eksikliğinin belirtileri:
 • Çocuğun dikkat dağınıklığı sorunu yaşadığına dair gözlemleriniz varsa;
 • Dikkat terapisi: Kidxfocus
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)

 

Dikkat nedir? Ne işe yarar?

 

Herhangi bir uyarıcının farkında olmaya dikkat denir.  Bu uyarıcılar düşünceler ve anılarda olduğu gibi içsel, ya da görüntü ve seslerde olduğu gibi dışsal, olabilmektedir. Dış dünyadaki uyarıcıların büyük bir kısmı duyu organlarınca yakalanır, ancak bir kısmı seçilerek algılanır. Birey bütün uyarıcılarla aynı anda ilgilenemez çünkü, sınırlı bir kapasiteye sahiptir. Bu nedenle, beyin belirli değişkenlerin etkisi altında gelen uyarıcıların bir kısmını seçici olarak algılar.

 

Dikkat etme ne anlama gelir ?sorusu üzerine düşündüğümüzde pek çok insan konsantre olabilme, bir konuya yoğunlaşabilme açıklamalarını yaparlar. Dikkat bireylerin tutarlı işler yapabilmelerine yaşamlarında doğru detayları izleyebilmelerine söylenenler üzerine kapsamlı düşünme etkinlikleri gerçekleştirebilmelerine yardım eden bir kontrol sistemidir.

Dikkat insan zihninin çevresinde olanlardan ilgili ve ilgisiz verileri ayırt edebilme bir şey üzerine yoğunlaşabilme yeteneğidir. Dikkat etme yeteneği ayrı bir yetenek gibi görünmesine rağmen bu etkinlik karmaşık bir nero zihinsel süreçtir. Dikkat etme yeteneği çoğu zaman konsantrasyon sağlama becerisi ile birlikte anılır. Dikkat ve konsantrasyon zihnin başarabilme gücünü oluşturur ve bu güç hedeflere ulaşabilmenin en önemli yakıtıdır.

Dikkat  yapılması gereken işe gerektiği kadar süre kadar odaklanabilmektir
Dikkat olmadan öğrenme ve gelişme olmaz. Doğumla birlikte hayatı öğrenme yolculuğunda bebekler daha ilk günden itibaren yaşadıkları dünyayı keşfetmek ve becerilerini geliştirmek için çevrelerine dikkatle  bakarlar. Bebeklik döneminde daha kısa sürelerde çevresindekilere odaklanabilen birey yaşı büyüdükçe daha çok şey öğrenmek ve yaşadığı dünyaya uyum sağlayabilmek için daha fazla şeye dikkat etmeye ihtiyaç duyar ve dikkat süresi de bu doğrultuda uzar ve konsantrasyonun kalitesi gelişir. Okul öncesi dönemde 5-10 dakika ile sınırlı olan dikkat süresi okul dönemindeki çocuklarda 20 dakikaya kadar uzayabilir.  Birey büyüdükçe dikkatini bir konuya vermesi ve odaklanabilmesi daha da kolaylaşır.

 

Dikkat problemleri çocuk ve gençlerin yaşamlarını nasıl etkiler?

 

Çocuklarda dikkat  problemleri, artık erken gelişim yıllarından itibaren farkedilmeye başlanmıştır. Dikkat ve dikkat toplama becerisinin çocukların okul yaşamlarının her aşamasında önemli bir yere sahip olduğu akademik başarıda önemli bir etken olduğu ve okul yıllarının ilk anlarından itibaren geliştirilmesine özel bir önem  verilmelidir.

Selçuk (2000) , öğrenilecek herhangi bir malzemeye dikkat etme ve dikkati yoğunlaştırma öğrenme için ön koşul olarak ifade etmekte, dikkatin toplanamaması durumunda öğrencilerin eğitim ortamlarında istenmeyen davranışlara yönelebileceklerini ifade etmektedir.

Etkili öğrenme yaşantılarının gerçekleşmesi açısından önemli bir yeri olan dikkat sürecinin bireyin yaşam başarısında ve davranışlarını düzenleme ve organize etme becerilerinde önemli bir rol oynadığı bir gerçektir.

Son yıllarda ilköğretim yıllarında dikkat eksikliği ve konsantrasyon sorunları yaşayan çocukların sayısının artması,çocuk psikiyatrisi kliniklerinde  Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite (DEHB )  tanısındaki artış eğitimcilerin ve ebeveynlerin dikkat gelişimi konularıyla daha çok ilgilenmeleri ve çocuklardaki dikkat sorunlarını daha çabuk farketmelerine neden olmuştur. Oysaki dikkat problemleri yaşayan öğrencilerin bir çoğu DEHB tanısı alabilecek kriterlere sahip görünmemektedir. Dikkat becerilerinin geliştirilmesi yalnız dikkat bozukluğu tanılı çocuklar  için değil, dikkat düzeyi normal olan  çocukların da dikkat kapasitelerini tam olarak kullanabilmeleri açısından son derece önemlidir.

 

Dikkat geliştirilebilir mi?

 

Dikkat geliştirilebilir bir zihinsel beceridir.

Dikkat problemleri farklı nedenlerden kaynaklanır. Dikkati dağıtan ve konsantrasyon bozucu etkenlerin kontrol altına alınması ve dikkat becerilerinin bilinçli eğitim programlarıyla desteklenmesiyle bireylerin dikkat beceri düzeyleri güçlendirilebilir, dikkat geliştirilebilir.

 

Dikkat eksikliğinin belirtileri:

 

Okulda dikkatini toplama zorlukları çeken çocuklar genellikle nevrotik, dalgın ve hareketli çocuklardır. Okul hayatında, dikkati toplayamama bir çok zorluk yaratmaktadır. Bu zorluklar şöyle sıralanabilir;

 

 • Dikkat toplayamama sorunu olan öğrenci için doğru kanalı bulmak zordur. Çünkü bu bireylerin, dikkat dağıtıcıları filtreleyen kanalları iyi çalışmamaktadır.

 

 • Dikkat eksikliği olan öğrencilerin bir çoğu ayrıntılardan hoşlanmaz, dikkat etmeleri gereken bilgi çok fazla olduğunda sıkılırlar. Ancak okul çalışmalarında, dikkat edilmesi gereken çok fazla ayrıntı ve çok fazla sayıda dikkat dağıtıcı vardır. Bu nedenle, konsantre olmak gerçekten çaba gerektirir.

 

 • Dikkat eksikliği olan öğrencilerin çoğu dürtüseldir. İşlerini planlamadan ve organize etmeden çok hızlı yaparlar. Çalışırken hızlarını azaltmada ve dikkatlerini toplamada sorunları vardır. Bu nedenle, dikkatsizce bir çok hata yaparlar. Bu öğrenciler, kendilerini denetlemeyi de başaramazlar.

 

 • Dikkat eksikliği olan öğrenciler, sabah kalkmada ve okula gitmede, akşam da uyumakta zorlanırlar. Geç saatlere kadar uyanık kalırlar. Bazı çocuklar, gece daha iyi konsantre olduklarını söylerler. Bazı öğrenciler ise okulda uyanık olmada zorluk yaşarlar. Dikkatlerini yoğunlaştırırken çok yorulurlar. Bazen okulda uyuyacak gibi hissederler, bazen de çok hareketli olabilirler. Uzun bir zaman dikkatlerini yoğunlaştırmaları zordur, çabuk sıkılır ve yorulurlar. Bir çok işe başlar, ancak bitiremezler. Bitirmek onlar için gerçekten büyük bir sorundur. Bu çocukların dikkat süreleri çok kısadır.

 

Çocuğun dikkat dağınıklığı sorunu yaşadığına dair gözlemleriniz varsa;

 

 • En kısa sürede çocuğun öğretmenleri ile işbirliği kurmak için adım atın.
 • Çocuğun öğretmenlerinden farklı derslerde çocuğun dikkat düzeyine dair gözlemlerini alın.
 • Dikkati güçlendirme konusunda bir ebeveyn olarak daha fazla bilgi edinmeye gayret edin.
 • Çocuğun sorun durumu konusunda daha ciddi endişeler yaşıyorsanız, yukarıda anlatılanlar doğrultusunda çocuğunuzda DEHB na dair önemli gözlemleriniz mevcutsa psikolojik danışmandan  yardım isteyin. Daha ciddi gözlemleriniz mevcutsa en yakın tıp fakültesinin çocuk psikyatrisi servisine başvurun.

 

 

KİDXFOCUS DİKKAT TERAPİSİ PROGRAMI

 

 

Kidxfocus Programı, gelişimsel nitelikte olup okul eğitim programlarının bütünleyici bir parçasıdır. Bu program öğrencilerin  dikkat ve algı düzeylerini güçlendirmeyi  ve bu güçlendirme ile öğrencilerin odaklanma ve konsantrasyon becerilerini akademik yaşamlarına yaymayı hedeflemektedir.

 

KidxfocusProgramın amacı: 5-13 yaş arası çocuk ve ergenlerde dikkati toplama becerilerinin geliştirilmesi, 5-13 yaş arası çocuk ve ergenlerde dikkat eksikliği ve konsantrasyon bozukluğuna bağlı ortaya çıkan öğrenme performans zayıflıklarının giderilmesi ,5-13 yaş arası çocuk ve ergenlerde öğrenme ve akademik başarı performansının yükseltilmesi

 

 • Program dikkatin geliştirebilir bir beceri olduğu tezinden hareketle,Lauster (1999), Ettrich (1998) Yaycı (2007 ) ,Karaduman (2004) ,Kaymak (2003) ,Yavuz (2014) bilimsel doktora tezlerinden faydalanılarak ilgili literatürün sonuçları değerlendirilerek Kudret EREN YAVUZ tarafından geliştirilmiş bir eğitim programıdır.

 

 • Kidxfocus Programı, çocuklarda dikkat becerisini etkileyen bütün süreçleri kontrol altına alarak çocukların çok yönlü biçimde dikkatlerini güçlendirme esasına dayanan kapsamlı aile katılımını esas alan bir programdır. Programda çocukta dikkati güçlendirmeye yönelik bilinçli anne baba tutumlarından hareketle çocuğun yaşamını düzenlemesine yardımcı olan yaşam becerileri kazanmasına yönelik çalışılırken ,çocuğa sunulan bireysel psikolojik destek ve beceri kazandırmaya yönelik uygulamalarla çocuğun yaş düzeyine uygun bir dikkat güçlendirme programı uygulanır. Program imkanlar çerçevesinde bilgisayar destekli dikkati güçlendirme programlarıyla da desteklenebilir.

 

 (5-13 Yaş) Dikkat Eğitim Programı Uygulama Adımları:

 

 1. Çocukla ön görüşme
 2. Aile ile görüşme
 3. Çocuğun dikkat becerilerinin değerlendirilmesi: Bu Değerlendirme aşamasında gelen çocuğun yaş düzeyine uygun psikolojik ve nörolojik testler uygulanır.
 4. Dikkat eksikliğinin nedenlerinin araştırılması
 5. Aile ve çocuğun bilgilendirilmesi
 6. Aile danışmanlığı ve rehberliği
 7. KidxfocusDikkat Eğitim Programının uygulanması
 8. Aile ile ara değerlendirmeler
 9. Programın tamamlanması ve dikkat becerilerinin yeniden değerlendirilmesi
Share Tweet Pin It +1

You may also like

Çocuğunuz Herşeyi Unutuyor mu?

Posted on 21 Nisan 2017

Previous PostDEHB Danışmanlık ve Aile Destek Programı
Next PostÇocuk & Ergen Aile Danışmanlığı

No Comments

Leave a Reply