tarafından eklendi tarafından eklendi

In Çalışma Alanlarım

Çocuk & Ergen Aile Danışmanlığı

Çocukluk dönemi bir çocuk için pek gelişimsel zorluklar içerir. Bütün çocuklar gelişimsel yolculuklarında yaşadıkları sorunlarda zaman zaman desteğe ihtiyaç duyabilirler. Çocuklar bir aile sisteminin içinde ailelerin yaşam yolculuklarından farklı şekillerde etkilenirler.

Her çocuğun sağlıklı bir kişilik gelişimine ulaşması ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı bir yetişkin olma yolculuğunu tamamlayabilmesi için izlemeleri gereken yollar vardır. Bu yol boyunca varılan, her düzey kendinden önceki aşamaların sağlıkla geçirilmesine bağlıdır. Her ne sebepten olursa olsun, çocuğun büyüdüğü aile ikliminde sorunlar varsa çocuğun gelişimi bu sorunlardan etkilenebilir.

Çocuklarda Uyum ve Davranış Bozuklukları

Alt Islatma (Enürezis)
Dışkı kaçırma
Tırnak yeme
Parmak emme
Saldırganlık
Söz dinlememe
Kontrolsüz davranışlar
Çocukluk dönemi mastürbasyonu
Tuvalet Eğitimi
Çocukluk Dönemi Depresyonu
Çocukluk Dönemi Korkuları
Kaygı Bozukluğu
Okul fobisi ve ayrılma kaygısı
Uyku ve yeme bozuklukları
Özgüven eksikliği
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar: Otizm
Disleksi (Özgül Öğrenme Güçlüğü)

Nasıl Çalışıyorum?

Anne-Baba Görüşmesi:Bu ilk aşamada anne babayla çocukları ile ilgili gözlemleri ve değerlendirmeleri çocuğun gelişim öyküsü alınır.
Çocuk Görüşmesi:İkinci aşamada çocukla görüşülür. Gözlem ve tanıma amaçlı görüşmeler çocuğun yaşına uygun ortamda yapılır. Çocuğun gelişim düzeyi yaşına uygun psikometrik ölçek ve araçlarla değerlendirilir.
Değerlendirme Görüşmesi:Üçüncü aşamada anne baba ile bir araya gelinerek çocuğun gelişim değerlendirmesi yapılarak gelişimsel ihtiyaçlar belirlenir . Gelişim ihtiyacı olan konularda aileye rehberlik ve danışmanlık yapılır.
Takip:Bu değerlendirme sürecinin ardından öncelikle ele alınması gereken bir sorun tespit edilmişse bu doğrultuda aile ile danışmanlık sürecine geçilir ve çocuk ve aileye profesyonel psikolojik ve pedagojik danışmanlık yapılır.
Bu yardım adımlarında çocuklarda görülen uyum ve davranış sorunları, onlarla yapılacak bireysel çocuk terapisi, oyun terapisi, EMDR, bilişsel ve davranışçı yaklaşımlar ve Pozitif Aile Terapisi yöntemleriyle kolaylıkla çözümlenebilir.

0-6 YAŞ ÇOCUK GELİŞİM TAKİP VE DEĞERLENDİRME PROGRAMI

Çocuğumun gelişimi sağlıklı ve yolunda gidiyor mu?
Çocuğumun gelişimini nasıl değerlendirebilirim?
Çocuğumun gelişimde geride kaldığı durumlarda onu nasıl destekleyebilirim?

Sizin de bir ebeveyn olarak aklınızdan buna benzer sorular geçiyorsa , size ve çocuğunuza destek olacak gelişimini bilinçli takip edecek bir profesyonel danışmanlık alabilirsiniz.

0-6 yaş çocuk gelişim takip ve değerlendirme programı çocuğunuzun gelişim evresinin özellikleri ve tipik davranış biçimleri hakkında aileye bilgi vermek , çocuğunuzun yaratılış doğasına uygun biçimde size ve çocuğunuza rehberlik etmek, çocuğunuzun kişilik yapısına özgü davranış ve disiplin yöntemleri konusunda ebeveynleri bilgilendirmek ve anne babalara aile rehberliği yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Aile Danışmanlığı

Gençlik dönemi olarak da adlandırılan ergenlik dönemi, insan yaşamının evreleri içinde belki de en özel en gizemli olanı ve yaşamın sonraki yılları için de duygusal yoğunluklar bakımından en çok özlenen evresidir. Çocukluk döneminden yetişkinliğe geçişteki çok önemli bir basamak olan ergenlik dönemi, tam bir gelişim ve değişim dönemidir. Bu dönem insanı insan yapan bütün özelliklerin her birinin canlanıp harekete geçtiği bir dönemdir. Yaşamın her dönemi insanlara belli değişiklikler getirir. Ergenlik döneminin de beraberinde getirdiği çok önemli değişiklikler vardır. Bu değişikliklerin gençler tarafından fark edilmesi özümsenmesi ve bu duruma uyum sağlanması elbette ki zordur. Yaşamın her anında insanlar uyum sağlamaları gereken değişikliklerle karşılaşırlar , fakat uyum sağlanması gereken değişiklikler, ergenlik döneminde en üst düzeye ulaşır.

Ergenler ve geçler için uyum sağlanması gereken yaşam ,bir çok genç ve ailesi için bazen zorlayıcı hale gelebilir. Yoğun değişim ve gencin iç dünyasının değişimleri heyecan verici olduğu kadar kafa karıştırıcı ve rahatsızlık verici de olabilir. Çocuk ve ergenlik sorunları doğru zamanda çözüme kavuşturulmazsa kişiyi yetişkinlik yaşamında da etkilemeye devam eder.

Ergenlere yönelik psikolojik danışmanlık ve terapi hizmeti verilen alanlar:

Ergen ve Aile Çatışmaları
Davranış ve Uyum Bozuklukları
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
Yaygın Gelişimsel Bozukluklar
Ergenlik dönemi depresyonu
Kaygı bozuklukları
ObsesfifKompulsif Bozukluk (Takıntı ve Tekrarlar)
Uyku ve Yeme Bozuklukları
Ergenlik dönemi korkuları
Fobiler
Sosyal beceri eksikliği
Gece İşemeleri
Dışkı Tutma ve Kaçırma
Tikler
Okul Başarısızlığı
Öğrenme güçlüğü ve Öğrenme sorunları

Share Tweet Pin It +1

You may also like

Previous PostDEHB Danışmanlık ve Aile Destek Programı
Next PostÇalışan anneler küçük bebeklerini kime emanet edebilirler?

No Comments

Leave a Reply